Đây là bài tiếp theo bài trước Kỹ năng mềm và học lực, nhằm phân tích sâu hơn kết quả học tập của 120 nữ sinh chương trình Học bổng Nữ sinh, so sánh giữa các nhóm nữ sinh với học lực khác nhau với trung bình kỹ năng mềm của nhóm nhằm tìm ra những phát hiện, khuyến nghị giúp các em nữ sinh trong chương trình học bổng nữ sinh có thể cải thiện thành tích học tập, cũng như có được sự chuẩn bị về tâm thế sẵn sàng để cải thiện những kỹ năng mềm còn yếu của mình trong thời gian nhận học bổng.

Hình 1: Quan hệ giữa điểm trung bình kỳ I với đánh giá kỹ năng mềm đầu vào của 120 nữ sinh năm 2016
Có thể dễ dàng nhận thấy có mối quan hệ thuận giữa số lượng kỹ năng mềm trên trung bình nhóm nữ sinh với học lực từ trên trung bình trở lên (GPA >=2.0). Nữ sinh càng có nhiều kỹ năng mềm trên trung bình thì càng có cơ hội đạt học lực khá, giỏi và xuất sắc. Sự phân biệt này càng rõ hơn với đánh giá đầu vào10 kỹ năng.

Hình 2: Mức độ khác biệt về kỹ năng mềm trung bình so với trung bình cả nhóm 120 nữ sinh theo học lực học kỳ I
Cũng tương tự như hình 1, với học lực trên trung bình thì có thể thấy rõ có sự khác biệt theo xu hướng thuận giữa mức độ khác biệt của trung bình kỹ năng mềm theo học lực so với trung bình kỹ năng mềm cả nhóm nữ sinh. Những em có kỹ năng mềm càng tốt hơn so với trung bình nhóm thì càng có cơ hội đạt học lực khá, giỏi và xuất sắc sau kỳ 1.

Để có cái nhìn cụ thể hơn, có thể xem theo bảng dưới đây :
Hình  3: Nhóm nữ sinh bỏ học hoặc rời khỏi chương trình học bổng
Nhóm này ít, nhưng nhìn chung các em đều có kỹ năng mềm yếu hơn mặt bằng chung nữ sinh trong đó thời gian online, xác định mục tiêu, làm chủ bản thân là yếu nhất.
Hình 4: Nhóm nữ sinh học lực yếu GPA <2.0
Nhóm này nhiều nhất, trên 40 mẫu và các em đều có kỹ năng mềm yếu hơn mặt bằng chung nữ sinh, đặc biệt là đều yếu kỹ năng từ chối, thời gian online, tiếng Anh, giao tiếp,...
Hình 5: Nhóm nữ sinh học lực trung bình : GPA từ 2.0 đến 2.49
Nhóm này dưới 30 mẫu, có thể nhận thấy các em này thường yếu về kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, từ chối cũng như ICT và thời gian online.

Hình 6: Nhóm nữ sinh học lực khá : GPA từ 2.5 đến 3.19
Nhóm này trên 30 mẫu, có thể thấy những em trong nhóm thường khá về tiếng Anh, quản lý thời gian, xácđịnh mục tiêu và ICT.
Hình 7: Nhóm nữ sinh học lực giỏi : GPA từ 3.2 đến 3.59
Vì số nữ sinh đạt học lực giỏi còn ít, có 9 em nên mẫu này cũng chưa mang tính đại diện, tuy nhiên có thể thấy những nữ sinh trong nhóm này có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm chủ bản thân,... bên canh tiếng Anh tốt hơn so với mặt bằng chung nữ sinh.
Hình 8: Nữ sinh học lực xuất sắc : GPA > 3.6
Số em học xuất sắc kỳ I có 1 em nên mẫu này chưa mang tính đại diện, tuy nhiên các kỹ năng của nữ sinh này cũng rất khá so với trung bình nữ sinh, đặc biệt là giải quyết vấn đề và ra quyết định, xác định mục tiêu và làm việc nhóm.
TÀI LIỆU THAM KHẢO :
 1. Kỹ năng mềm và học lực, 09.04.2016 - http://goo.gl/foMpK6
 2. Báo cáo kỹ năng mềm của CED, 20.10.2015 - http://goo.gl/Ti2Dys
 3. Đánh giá tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của nữ sinh học bổng Merali của ĐHQG HN, 21.09.2015 -  http://goo.gl/oTfApy
 4. Tracking Employment After Graduation of VNU Merali scholars, September 21, 2015,  -http://goo.gl/Es1E1C
 5. Lễ trao học bổng cho nữ sinh Merali tại ĐHXD HN, 21.09.2015 - http://goo.gl/xsqfWq
 6. Giao lưu nhà tuyển dụng và nữ sinh Merali tại ĐHQG HN, 15.03.2015- http://goo.gl/FV3hFY
 7. Students in Ho Chi Minh City Are Weak in Soft Skills, Feb 17, 2010 -  http://goo.gl/NcewZy  
 8. VIETNAMESE YOUTH’S SOFT SKILLS, April 2, 2015 - https://goo.gl/JLhy1M
 9. Skilling up Vietnam: Preparing the workforce for a modern market economy, November 29, 2013 -http://goo.gl/mGy0AC
 10. Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam, 29.11.2013- http://goo.gl/ab8Vfn
 11. Định hướng kỹ năng mềm cho nữ sinh ĐHXD HN, 22.11.2915 -  http://goo.gl/K1Nq4y
 12. Định hướng kỹ năng mềm cho nữ sinh ĐHCT HN, 26.11.2915 - http://goo.gl/fJspfh
 13. Định hướng kỹ năng mềm cho nữ sinh ĐHAG HN, 27.11.2915 - http://goo.gl/p3vjdK
 14. Hướng dẫn sử dụng file quản lý cá nhân nữ sinh ĐHXD HN - http://goo.gl/AIfngG  ; ĐHCT  -  http://goo.gl/0ZoX5Q ; ĐHAG - http://goo.gl/NFb7Po


By MinhVu

Theo BlogCED

5 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Cám ơn bài viết của tác giả rất nhiều https://bongdahay.net

  ReplyDelete
 3. I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great posts. เทคนิคบาคาร่า

  ReplyDelete
 4. Receiving strong, consistent feedback to perform their best at work is one of the perks on every website. It is also to gain viewers and users. I believe positive or negative shows how credible you have here. I am thankful for these chances. Let's be good all the time. เล่นบาคาร่า

  ReplyDelete
 5. I acknowledge accomplishments and recognize your work here. Keep it up. 토토사이트메이저

  ReplyDelete

 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top