Trao học bổng Teillon - Ludlow và định hướng nữ sinh tại ĐHAG Trao học bổng Teillon - Ludlow và định hướng nữ sinh tại ĐHAG

Một số hình ảnh, thông tin trong lễ trao học bổng Teillon - Ludlow cho 44 nữ sinh Đại học An Giang ngày 27/11/2015 vừa qua : Các đại biể...

Read more »
01:28

Trao học bổng Teillon - Ludlow và định hướng nữ sinh tại ĐHCT Trao học bổng Teillon - Ludlow và định hướng nữ sinh tại ĐHCT

Một số hình ảnh, thông tin trong lễ trao học bổng Teillon - Ludlow cho 36 nữ sinh Đại học Cần Thơ ngày 26/11/2015 vừa qua : Các đại biểu ch...

Read more »
01:27

Trao học bổng Merali và định hướng nữ sinh tại ĐHXD HN Trao học bổng Merali và định hướng nữ sinh tại ĐHXD HN

Một số hình ảnh, thông tin trong lễ trao học bổng Merali cho 40 nữ sinh Đại học Xây dựng Hà nội ngày 22/11/2015 vừa qua : Các đại biểu t...

Read more »
01:22

Một số hình ảnh lễ trao học bổng tại ĐH An Giang và Cần Thơ Một số hình ảnh lễ trao học bổng tại ĐH An Giang và Cần Thơ

Read more »
06:26
 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top