Thuyết trình về kỹ năng mềm của Wooran Han Thuyết trình về kỹ năng mềm của Wooran Han

Tháng vừa qua tại CED đã có một buổi thuyết trình về kỹ năng mềm do anh Wooran Han người HQ trình bầy với các bạn TNV Việt Nam, dưới đây là ...

Read more »
01:23

Sáng tạo được ví như một cơ bắp! Sáng tạo được ví như một cơ bắp!

Sáng tạo được ví như một cơ bắp! Bài viết dựa trên thông tin tập hợp từ buổi nói chuyện của Huân tước David Puttnam, Đặc phái viên thương...

Read more »
02:27

Giáo dục thông qua thực hành, quan sát, trải nghiệm ngoài thực địa Giáo dục thông qua thực hành, quan sát, trải nghiệm ngoài thực địa

Giáo dục thông qua thực hành, quan sát, trải nghiệm ngoài thực địa Giáo dục thông qua quan sát, trải nghiệm và thực hành nhằm khuyến khích...

Read more »
00:35

Gương mặt tình nguyện, chuyến đi thực tế tại Trạm Đa dạng sinh học Mê linh năm 2015 Gương mặt tình nguyện, chuyến đi thực tế tại Trạm Đa dạng sinh học Mê linh năm 2015

Chuyến đi thực tế tại Trạm Đa dạng sinh học Mê linh năm 2015 đã có sự tham gia tích cực của ba gương mặt tình nguyện viên quốc tế của CED tr...

Read more »
21:39
 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top