Ô nhiễm không khí và các loại bệnh tật Ô nhiễm không khí và các loại bệnh tật

1. Ô nhiễm không khí và các bệnh đường hô hấp Khi tiếp xúc với các chất ô nhiễm, bộ máy hô hấp có những phản ứng như phản ứng viêm nhiễm...

Read more »
19:52

Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí đối với cơ thể Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí đối với cơ thể

Những ảnh hưởng của ONKK lên sức khỏe con người rất đa dạng.   Những chất gây ô nhiễm ít khi là những chất rất độc như methyl isocyanate, ...

Read more »
19:48

Cơ chế xâm nhập của các chất ô nhiễm không khí vào cơ thể Cơ chế xâm nhập của các chất ô nhiễm không khí vào cơ thể

Hình dưới đây mô tả các bộ phận trong hệ thống hô hấp. Hệ thống hô hấp có thể chia thành 2 phần chính, gồm (i) các đường truyền dẫn không k...

Read more »
19:38

Tạo một ứng dụng mua sắm trang thiết bị cho NGO với excel google sheet Tạo một ứng dụng mua sắm trang thiết bị cho NGO với excel google sheet

Là một tổ chức nhỏ, NGO hay doanh nghiệp xã hội, startup khởi nghiệp, với nguồn lực hạn chế, có một số công việc thường nhật mà các bạn cần ...

Read more »
06:31
 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top