Ô nhiễm không khí và các loại bệnh tật Ô nhiễm không khí và các loại bệnh tật

1. Ô nhiễm không khí và các bệnh đường hô hấp Khi tiếp xúc với các chất ô nhiễm, bộ máy hô hấp có những phản ứng như phản ứng viêm nhiễm...

Read more »
19:52

Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí đối với cơ thể Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm không khí đối với cơ thể

Những ảnh hưởng của ONKK lên sức khỏe con người rất đa dạng.   Những chất gây ô nhiễm ít khi là những chất rất độc như methyl isocyanate, ...

Read more »
19:48

Cơ chế xâm nhập của các chất ô nhiễm không khí vào cơ thể Cơ chế xâm nhập của các chất ô nhiễm không khí vào cơ thể

Hình dưới đây mô tả các bộ phận trong hệ thống hô hấp. Hệ thống hô hấp có thể chia thành 2 phần chính, gồm (i) các đường truyền dẫn không k...

Read more »
19:38
 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top