Tạo một ứng dụng mua sắm trang thiết bị cho NGO với excel google sheet Tạo một ứng dụng mua sắm trang thiết bị cho NGO với excel google sheet

Là một tổ chức nhỏ, NGO hay doanh nghiệp xã hội, startup khởi nghiệp, với nguồn lực hạn chế, có một số công việc thường nhật mà các bạn cần ...

Read more »
06:31
 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top