Viết thư hiệu quả Viết thư hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp qua thư tín hiệu quả : Như trên bài một bạn đã hiểu được các yếu tố để tạo thành một quá trình giao tiếp, các yếu tố ảnh ...

Read more »
01:56

Giao tiếp hiệu quả ? Giao tiếp hiệu quả ?

GIAO TIẾP THẾ NÀO THÌ HIỆU QUẢ? Bài viết này nhằm giúp các em nữ sinh trong chương trình học bổng nữ sinh hiểu được bản chất một quá trình ...

Read more »
23:08

Lập kế hoạch học tập thế nào để giữ được học bổng Lập kế hoạch học tập thế nào để giữ được học bổng

Hôm nay có một bạn ở ĐHAG gửi tới chương  trình học bổng nữ sinh một câu hỏi rất thú vị mà tôi nghĩ cũng là mối băn khoăn chung của nhiều em...

Read more »
22:06

Học lực và Kỹ năng mềm Học lực và Kỹ năng mềm

Đây là bài tiếp theo bài trước Kỹ năng mềm và học lực , nhằm phân tích sâu hơn kết quả học tập của 120 nữ sinh chương trình Học bổng Nữ sinh...

Read more »
20:56

Hướng dẫn sử dụng file Quản lý cá nhân chương trình học bổng nữ sinh Hướng dẫn sử dụng file Quản lý cá nhân chương trình học bổng nữ sinh

Ngay từ khi được nhận học bổng, các bạn nữ sinh đã có một buổi định hướng cách sử dụng file quản lý cá nhân để quản lý bản thân trong suốt t...

Read more »
06:59
 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top