Quá trình thực hành tư vấn hỗ trợ truyền thông sự kiện ra mắt sàn giao dịch điện tử đồ gỗ Đồng Kỵ như thế nào ?

QUÁ TRÌNH HỖ TRỢ VÀ TRIỂN KHAI

Tiến trình hỗ trợ như sau: Bắt đầu từ một cuộc điện thoại yêu cầu giúp đỡ của học viên vào 4/6/2016, do giảng viên đang đi công tác, không có điều kiện trao đổi trực tiếp nên toàn bộ quá trình tư vấn được thực hiện qua điện thoại, tin nhắn, email và FB messager như sau:

Quá trình tư vấn qua Email :
Bắt đầu nhận yêu cầu tư vấn ngày 4/6/2016
Câu hỏi làm rõ thông tin theo công thứ 5W1H ?
Cung cấp các thông tin còn thiếu (sơ sài có thể do học viên cũng chưa hình dung rõ mục đích truyền thông)
Xử lý và chế biết thông tin thành phác thảo kế hoạch và danh sách phóng viên liên hệ
Điều chỉnh phù hợp kế hoạch và danh sách phóng viên đã liên hệ mời (lúc này học viên đã hiểu rõ hơn về mục đích truyền thông nên có thể tự điều chỉnh được kế hoạch và đã chủ động công tác truyền thông trước sự kiện liên hệ phóng viên, khách mời)
Bản cuối của Thông cáo báo chí, giấy mời và chương trình kèm theo các chỉ dẫn cần thiết về truyền thông trước, trong và sau sự kiện
Học viên đã nắm được các điểm mấu chốt, hoàn tất quá trình tư vấn, học viên tự làm tiếp

Quá trình tư vấn qua Mạng xã hội :
Thảo luận, tư vấn hướng dẫn truyền thông trước sự kiện
Thảo luận về chỉ số theo dõi, đánh giá hiệu quả truyền thông
Thảo luận về xử lý tình huống phát sinh trong công tác truyền thông trước sự kiện
Trao đổi với phóng viên để đánh giá khách quan về công tác truyền thông trước sự kiện đang tiến hành bởi học viên

Quá trình tư vấn qua điện thoại / tin nhắn điện thoại :
Nhắc nhở xác nhận sự tham gia của phóng viên trước sự kiện một ngày và follow-up và cám ơn phóng viên ngay sau sự kiện
Rút kinh nghiệm sau sự kiện, nhắc nhở gửi thư follow-up và cảm ơn phóng viên


Xuất bản thông tin về sự kiện cung cấp cho báo chí, thông cáo báo chí, thông tin báo chí, chương trình và giấy mời :

Thiết kế kế hoạch truyền thông sự kiện
Kế hoạch truyền thông sự kiện là cơ sở để thiết kế các thông cáo báo chí, chương trình, giấy mời và các hoạt động thúc đẩy truyền thông cũng như theo dõi giám sát đánh giá cho toàn bộ quá trình truyền thông sự kiện - tham khảo kế hoạch truyên thông sự kiện ra mắt sàn giao dịch điện tử gỗ đồng kỵ
Từ kế hoạch truyền thông sự kiện sẽ thiết kế tiếp thông cáo báo chí, chương trình, giấy mời và các hoạt động thúc đẩy truyền thông phù hợp với kế hoạch đã thiết kế.
Thông cáo báo chí tốt quyết định báo chí có đến sự kiện, có đưa tin bài và chất lượng của tin bài về sự kiện - Tham khảo Thông cáo báo chí, giấy mời và chương trình sự kiện Ra mắt sàn giao dịch điển từ gỗ Đồng Kỵ
Giấy mời phóng viên ngắn gọn, cung cấp thông tin về sự kiện và pháp nhân của đơn vị tổ chức cũng như cách đăng ký tham gia
Chương trình cung cấp thông tin về tiến trình sự kiện và sự có mặt của các yếu nhân, các bối cảnh, chủ đề mà báo chí có thể quan tâm khai thác

Thúc đẩy báo chí qua nhiều kênh : điện thoại, email, mạng xã hội :
Quá trình này gồm việc chuẩn bị bản online của thông tin cho báo chí (thông cáo báo chí), link rút gọn dễ nhớ cho phiên bản online của thông cáo báo chí kèm giấy mời và chương trình sự kiện. Thông điệp giao tiếp với lời văn phù hợp cho phóng viên qua email và mạng xã hội, điện thoại... tập hợp các link thúc đẩy đến các nhóm báo chí được lựa chọn trên mạng xã hội và lịch trình thúc đẩy sự kiện tương ứng.Thúc đấy truyền thông qua mạng xã hội và tương tác với các phóng viên

Thúc đẩy bảo chí qua nhiều kênh trong quy trình truyền thông sự kiện - công cụ Media Toolkit
Trong trường hợp cụ thể này, thúc đẩy qua mạng xã hội được tiến hành với 17 nhóm báo chí liên quan đến đề tài thương mại gỗ, lâm sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thương mại quốc tế,...
Đo đạc hiệu quả thúc đẩy để điều chỉnh ngay trong tiến trình truyền thông sự kiện
Xử lý khủng hoảng truyền thông phát sinh sau sự kiện

to be continued!

Xem thêmBy Minh Vu


Theo BlogCED

3 comments:

 
Blog CED - Vi © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top